Przyroda Poznania

Poznań jest wyjątkowo interesującym miastem nie tylko pod względem historycznym i kulturowym, ale także przyrodniczym. Wybierając się na wypoczynek do Poznania, warto zwrócić uwagę właśnie na jego walory przyrodnicze.

Poznań jest wyjątkowo interesującym miastem nie tylko pod względem historycznym i kulturowym, ale także przyrodniczym. Wybierając się na wypoczynek do Poznania, warto zwrócić uwagę właśnie na jego walory przyrodnicze.

Podstawowe informacje na temat położenia

Poznań mieści się na Pojezierzu Wielkopolskim, w dolinie Warty. Jego najstarsza część zlokalizowana jest na dnie Poznańskiego Przełomu Warty. Przeszło 56 proc. miasta położone jest na terenach wysoczyznowych, które znajdują się na wysokości powyżej 80 m n.p.m. Duża część miasta położona jest na wyższych terasach rzecznych, natomiast blisko 8 proc. powierzchni Poznania zlokalizowana jest na terasie zalewowej doliny Warty. Najwyższym punktem miasta jest Góra Moraska o wysokości 154 m n.p.m.

Poznańskie wody

Na obszarze Poznania znajduje się wiele jezior, zarówno naturalnych, jak i utworzonych sztucznie na cele rekreacyjne. Największymi z jezior naturalnych są jeziora polodowcowe takie jak Strzeszyńskie oraz Kierskie. Ze sztucznych zbiorników warto wymienić słynne Jezioro Maltańskie. Liczne stawy mieszczą się na terenach parkowych, między innymi w Nowym Zoo.

Ponadto, obszar miasta bogaty jest w wody podziemne. Ciekawostką jest, iż w Poznaniu występują termalne wody artezyjskie, które osiągają temperaturę około 45-50 st. C. Mieszczą się one na głębokości od 1100 do 1300 metrów. Występują tu także wody termalne, które są niezwykle urodzajne w minerały. Mają one temperaturę 150 st. C i występują na głębokości blisko 4000 metrów. Ciekawostką jest także to, że Poznań i okolice cechują się najmniejszą liczbą opadów w Polsce.

Zieleń na obszarze miasta

Tereny zielone stanowią 27 proc. powierzchni Poznania, łącznie przeszło 70 km kw. Największa część terenów zielonych Poznania to lasy (częściowo pod zarządem miasta, częściowo są to lasy państwowe). Łączna powierzchnia parków oraz zieleńców to 552 hektary. Warto bliżej przyjrzeć się takim parkom poznańskim jak: Park Edukacji Przyrodniczej im. prof. Leszka Bergera, park Fryderyka Chopina (najstarszy w Poznaniu), park Górczyński (na terenie dawnego cmentarza), Park Tysiąclecia i oczywiście park Cytadela (największy z poznańskich parków).

Przyroda prawnie chroniona

Poznań może poszczycić się niezwykle cenną przyrodą, która z powodu swoich walorów objęta jest ochroną. Na terenie miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Żurawiniec oraz Meteoryt Morasko), obszar chronionego krajobrazu Dolina Cybiny, użytki ekologiczne (między innymi Wilczy Młyn, Fort V), a także trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe („Morasko”, „Michałówka”, „Głuszyna”).

Ponadto, warto nadmienić, że nieopodal Poznania rozciąga się Wielkopolski Park Narodowy, jak również parki krajobrazowe takie jak: Rogaliński Park Krajobrazowy, Promno oraz Puszcza Zielonka.